Ansökan om nytt konto

 

Nytt konto

Kliniker och forskare:

För att få ett konto på PUMA behöver du ansöka skriftligt! Brevet ska vara på brevhuvud med ditt universitets/sjukhus logga. Glöm inte att ange namn, arbetsplats/adress, e-postadress och telefon.

Skicka ditt brev till:

PUMA Koordinator
Karolinska Institutet
Institutionen för CLINTEC,
Enheten för logopedi
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, F67
141 86  Stockholm, Sverige
 
Din ansökan kommer att behandlas så snart som möjligt. Vi hoppas att du förstår att av sekretesskäl måste vi vara försiktiga med hur vi tillåter åtkomst till den här delen av webbplatsen.
 
Studenter kan tilldelas konto under pågående relevant kurs/termin. Kursansvarige ansöker om konton för sina studenter. Kontakta via mail: 
 
Karin Söderholm | Forskningstekniker 
CLINTEC, Enheten för logopedi | Karolinska Institutet
karin.soderholm@ki.se