Kontakt och ansvar

Huvudansvarig:
Anette Lohmander | professor |enhetschef
Karolinska Institutet, CLINTEC 
Enheten för logopedi, F67
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08 – 524 88901; anette.lohmander@ki.se

 

Delområdesansvariga:
Drift:                    Karin Söderholm
LKG:                    Anette Lohmander
NMT:                   Ellika Schalling
RöST:                  Maria Södersten
Dysfagi:               Kerstin Johansson
TÄJK:                  Anette Lohmander

 

 

Om du har frågor om PUMA, inloggningsproblem eller synpunkter kontakta:

Karin Söderholm | Forskningstekniker
CLINTEC, Enheten för logopedi | Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge F67
141 86 Stockholm
08 – 524 889 55 |070 – 719 97 24

karin.soderholm@ki.se