Kontakt

Om du har frågor om Puma, inloggningsproblem eller synpunkter kontakta:

 

Karin Söderholm | Forskningstekniker
CLINTEC, Enheten för logopedi | Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge F67
141 86 Stockholm
08 – 524 889 55 |070 – 719 97 24

E-post: karin.soderholm@ki.se