Välkommen till PUMA - Praktisk Utbildning med Multimedia Användning

PUMA är en webbsida som utvecklas och drivs i samarbete mellan enheterna för logopedi vid de svenska lärosätena, samt vid Åbo Akademi.

Syftet med PUMA är att ge möjlighet till praktisk färdighetsträning. Hemsidan innehåller exempelvis ljud- och filmmaterial från inspelade bedömningssituationer, vilket ger användaren möjlighet att själv träna sig på att bedöma språklig förmåga, sväljfunktion eller karaktäristiska drag i röst och tal.

Dessa områden finns representerade i PUMA:

  • PUMA-LKG: talstörningar vid läpp-käk-gomspalt
  • PUMA-NMTneuromotoriska talstörningar
  • PUMA-RöSt: röststörningar
  • PUMA-Dysfagi: sväljsvårigheter/dysfagi
  • PUMA-TÄJK: tidiga avvikelser relaterade till ätande, joller och kommunikation
  • PUMA-TFS: talflytstörningar
  • PUMA-ARK: afasi och relaterade kommunikationsstörningar

Du behöver logga in för att ta del av materialet på PUMA.

PUMA-logopedi

Ett samarbete mellan